Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Отворени модели за иновация на микробизнес в семейни къщи с културно наследство ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
09/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
EAC/50/2017
Отворени модели за иновация на микробизнес в семейни къщи с културно наследство в Европа.
Целта на действието е да се засилят възможностите на частните собственици на къщи с културно наследство, както и да им се предоставят иновативни бизнес модели. Подготвителното действие ще очертае съществуващите бизнес модели, използвани от семейните къщи с културно наследство в ЕС, ще ги сравни, определи и ще сподели най-добрите практики и потенциалните иновации. Също така то ще определи количествено и качествено икономическата стойност на семейните къщи с културно наследство в ЕС и ще определи техния потенциал за принос към различни политики на ЕС, включително иновации, социално включване, образование, работа с младежта и междукултурен диалог. Добавената стойност ще произтича от синергията с настоящите действия на ЕС, посветени на културното наследство (Европейски дни на наследството, Награда на ЕС за културно наследство, Европейски знак за наследство). И накрая, действието ще допринесе за постигането на целите на Европейската година на културното наследство чрез разпространяване на и повишаване на осведомеността относно европейската стойност на наследството.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Най-икономично
Условия за участие
Вж. раздел 4.4. Тръжни спецификации с критерии за подбор в покана за участие в търг № EAC/50/2017.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/12/2017
N/A
N/A
31/01/2018 12:00
01/02/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 237-491729 Обявление за поръчка 09/12/2017