Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανοικτά μοντέλα μικροεπιχειρήσεων για την καινοτομία στα ευρωπαϊκά ιστορικά σπίτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/50/2017
Ανοικτά μοντέλα μικροεπιχειρήσεων για την καινοτομία στα ευρωπαϊκά ιστορικά σπίτια που αποτελούν οικογενειακή ιδιοκτησία.
Ο στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας των ιδιοκτητών ιστορικών σπιτιών και ο εξοπλισμός τους με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα καταγράψει τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε ιστορικά σπίτια που αποτελούν οικογενειακή ιδιοκτησία στην ΕΕ, θα τα συγκρίνει, θα εντοπίσει και θα μοιράσει βέλτιστες πρακτικές και πιθανές καινοτομίες. Επίσης θα προσδιορίσει ποσοτικά και ποιοτικά την οικονομική αξία των ιστορικών σπιτιών που αποτελούν οικογενειακή ιδιοκτησία στην ΕΕ και θα προσδιορίσει το κατά πόσον μπορούν να συμβάλουν στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης, της εργασίας των νέων και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η προστιθέμενη αξία θα προκύψει από τις συνέργειες με τις ισχύουσες δράσεις της ΕΕ σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά, σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς). Τέλος, η δράση θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της διάδοσης της ευρωπαϊκής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ευαισθητοποίησης για αυτήν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε σημείο 4.4. Κριτήρια επιλογής της συγγραφής υποχρεώσεων στην πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EAC/50/2017.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/12/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/01/2018 12:00
01/02/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 237-491729 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/12/2017 00:00