Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη όσον αφορά τις επιλογές για την ανάπτυξη επιγραμμικών εργαλείων και υπηρε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2017/117(05)/C
Μελέτη όσον αφορά τις επιλογές για την ανάπτυξη επιγραμμικών εργαλείων και υπηρεσιών προς υποστήριξη των μικροεπενδυτών στις...
Στόχος της μελέτης είναι:— να χαρτογραφήσει τις πλέον κατάλληλες υφιστάμενες και αναδυόμενες λύσεις επιγραμμικών εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους μικροεπενδυτές στις επενδυτικές τους αποφάσεις στην ΕΕ και παγκοσμίως και να αξιολογήσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για τους καταναλωτές,— να προτείνει επιλογές για μη νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παράσχει την αξιολόγησή τους,— να προσδιορίσει την/τις προτιμώμενη/προτιμώμενες επιλογή/επιλογές και να παράσχει μία περιγραφή σχεδίου για την υλοποίησή της/τους,Η μελέτη θα πρέπει να εξετάσει επιλογές για την υποστήριξη (περαιτέρω) ανάπτυξης ιδιωτικών ή δημόσιων πρωτοβουλιών (π.χ. επιγραμμικές αριθμομηχανές, δημόσιες βάσεις δεδομένων, πρωτοβουλίες ιδιωτικού-δημόσιου τομέα).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
11/07/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
24/09/2018
01/10/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 131-298069 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/07/2018