Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge ...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
13/06/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/07/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/AWD/2022/480
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Polen, Portugal en Spanje
De vereiste dienst is de organisatie en implementatie van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel jonge journalisten die voor in de EU gevestigde mediakanalen werken, bewust te maken van Europese aangelegenheden in het algemeen en onderwerpen in verband met het Parlement in het bijzonder. De opleiding is gericht op het bijdragen aan een beter begrip van de werking van de EU en het vergroten van het bewustzijn over het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat. Het omvat een module in elk van de deelnemende landen (België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Polen, Portugal en Spanje), gevolgd door een module in Brussel of Straatsburg voor een beperkt aantal journalisten die worden geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma in het betreffende land;• selectie van deelnemers voor beide modules;• communicatie- en extra activiteiten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
10
Kaderovereenkomst
3,500,000.00 EUR
80500000
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver (of elk van de leden in geval van een combinatie van ondernemers) moet zijn ingeschreven in een relevant beroeps- of handelsregister, met uitzondering van internationale organisaties.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in België
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in België, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die worden geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 2
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Bulgarije
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Bulgarije, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 3
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Kroatië
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Kroatië, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 4
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Finland
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Finland, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 5
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Frankrijk
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Frankrijk, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 6
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Duitsland
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Duitsland, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 7
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Italië
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Italië, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 8
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Polen
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Polen, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 9
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Portugal
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Portugal, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Perceel 10
Implementatie van het opleidingsprogramma van het Europees Parlement voor jonge Europese journalisten in Spanje
De vereiste overkoepelende dienst is de organisatie en implementatie, tot tweemaal per jaar, van een opleidingsprogramma over EU-kwesties, met als doel het bewustzijn te vergroten van jonge journalisten in de EU over Europese aangelegenheden in het algemeen en over onderwerpen die verband houden met het Parlement in het bijzonder. De opleiding beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de werking van de EU, waarbij het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat, worden onderstreept. De doelgroep voor deze opleiding omvat jonge vakmensen uit de EU-lidstaten, in hun hoedanigheid van belangrijke multiplicatoren en geïnformeerde schakels.Het opleidingsprogramma omvat een module in Spanje, gevolgd door een module voor een beperkt aantal journalisten die zijn geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.De opdracht omvat de volgende specifieke diensten:• organisatie en implementatie van het programma (eerste module);• selectie van deelnemers (eerste en tweede module);• communicatie- en extra activiteiten.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 116-323164
Rectificatie
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Aankondiging van een opdracht
13/06/2022 00:00