Planned call for tenders' details

Title:
Verhardingswerkzaamheden tussen gebouwen 120 & 060
Contracting authority:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Start date:
01/02/2023
Deadline to express interest:
26/02/2023
Status:
Closed
Information
JRC/GEE/2023/MVP/0318-ExA
Verhardingswerkzaamheden tussen gebouwen 120 & 060
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren (zie hier).

Betreft de heraanleg van de bovenbouw op de site JRC te Geel gelegen tussen de gebouwen 060 en 120. De bestaande verharding is niet meer in goede staat. Waterstagnatie, breuk in betonverhardingen en verouderde asfaltdelen. De zone tussen de gebouw 060 en 120 is van gevel tot gevel verhard. Deze oppervlakte wordt niet maximaal benut door voertuigen/vrachtwagens. Het ontwerp omhelst de aanpak van de oppervlakte waarbij rekening wordt gehouden dat ongebruikte verharding wordt vervangen door groenzones en of waterdoorlatende verharding. De grens van werken is vanaf de huidige rijweg tot op einde zijgevellijn van gebouw 060. De aanpak van het toegangspad naar de inkom gebouw 060. De gabaritbreedte tussen de twee gevels bedraagt 18,25m. De nieuwe aanleg omhelst een centraal weggedeelte van 10m breed in betonverharding en dit in kader van doorgang vrachtwagens en andere dienstwagens. De overige verhardingen en funderingen zijn gekozen in functie om deze aan te leggen in doorlatende verhardingen en funderingen. De overige invulling wordt voorzien in groenvakken/grasdallen/poreuze betonstraatstenen en dit voor toegankelijkheid van bestaande garages, inkomdeuren en poorten. Tussen de bestaande rijweg en zone naar de containeropstelling bestaat deze zone nu uit een asfaltverharding. Voorstel is om deze zone deels in te vullen als groenzone met nog een 3-tal parkeerplaatsen in grasdallen. De zone insteek naar het containerpark wordt mee aangelegd in beton. Langs de zijgevel wordt nog een groenzone voorzien. Op einde van de insteek containerzone is voorstel om de verharding over de volledige breedte mee op te nemen zodat er minstens drie containers naast elkaar kunnen geplaatst worden. Het pad naar de inkom is op heden 2m breed. Dit pad wordt verbreed tot 2,5m in kader van beter toegankelijkheid en gebruik (voetgangers/fietser richting fietsstalling,…). Naar niveaus toe behouden we het laagste punt (de huidige greppel) en wordt een prefab vlakke kantstrook voorzien (beter overrijdbaar). Vanaf gebouw 060 naar de kantstrook wordt een betonverharding in één helling aangelegd. De verharding gebouw 120 wordt ook éénzijdige helling voorzien naar de kantstrook. Naar niveaus toe betekent dit dat de wegenis naar gebouw 120 hoger komt te vallen dan de huidige verhardingsaanzet tegen het gebouw. Door het niveau op te trekken tot 2cm onder het vloerpas vervalt ook één optrede aan de zij-inkom.
Works
Planned negotiated procedure for middle/low value contracts
Closed
Unchecked
Lowest price
45233120
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
45233251
45233000
45233220
45000000
45233120
45233142
45232451
45100000
Conditions for participation
Milestones
01/02/2023 00:00
26/02/2023 23:59
27/02/2023
Lots The call for tenders has no lots.
Notices Nothing found to display.