Planned call for tenders' details

Title:
NextGenerationEU mediju kampaņas stratēģijas izstrāde un kampaņas īstenošana Lat...
Contracting authority:
European Commission, DG Communication (COMM)
Start date:
17/06/2024
Deadline to express interest:
01/07/2024
Status:
Closed
Information
EC-COMM/RIX/2024/MVP/0496-ExA
NextGenerationEU mediju kampaņas stratēģijas izstrāde un kampaņas īstenošana Latvijā
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis nav uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, bet gan paziņojums par līgumslēdzējas iestādes nodomu nākotnē izsludināt sarunu procedūru par zemas vai vidējas vērtības līgumu (sīkāka informācija lasāma šeit).

Atveseļošanas fonds ir Eiropas Komisijas izveidots finanšu instruments, papildus jau plaši pazīstamajiem ES fondiem, kā tapis kā atbilde uz Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara Ukrainā radītajām sekām. NextGenerationEU ir līdz šim apjomīgākais Eiropas Komisijas izveidotais atveseļošanas instruments. NextGenerationEU instrumentu pakotne ir vairāk nekā 800 miljardu eiro vērta, un tās galvenais elements ir Atveseļošanas un noturības mehānisms – instruments, ar ko piedāvā dotācijas un aizdevumus reformu un investīciju atbalstam ES dalībvalstīs, lai ES spētu atgūties no pandēmijas radītās krīzes un attīstītu spēcīgāku un noturīgāku ekonomiku, savukārt REPowerEU komponente ir atbildes reakcija uz sociālekonomiskajām grūtībām un globālā enerģijas tirgus traucējumiem, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā. Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna vērtība ir 1,97 miljardi eiro kā dotācijas (bez aizdevumiem), un tas ir saistīts ar 25 reformām un 63 investīcijām (kopā 232 atskaites punkti un mērķi), kas strukturēti ap 7 komponentiem: (1) klimats, (2) digitālā transformācija, (3) sabiedrības atšķirību samazināšana, (4) veselība, (5) ekonomikas transformācija (6) tiesiskums un (7) REPowerEU. Mediju kampaņas mērķis ir pievērst vietējo iedzīvotāju kopienu uzmanību un demonstrēt Atveseļošanas plāna reformas un investīcijas, kas nesušas taustāmus rezultātus un ieguvumus vietējā un reģionālā līmenī, dažos gadījumos investīcijas ir bijušas nozīmīgas arī nacionālā mērogā. Mediju kampaņas koncepcijas pamatā ir 6 vietējā un reģionālā mērogā īstenoto projektu atspoguļošana, izmantojot iedvesmojošus pieredzes stāstus ar pārliecinošiem “vietējo varoņu” piemēriem – cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti projekta īstenošanā/ ir ieguvēji no projekta realizācijas, uzsverot kā šis projekts pozitīvi ietekmē arī plašāku sabiedrību. Katrs no kampaņas stāstiem ietver NextGenerationEU atbalstītās reformas un/vai investīcijas pierādījumu, kā tas reāli ietekmē iedzīvotāju dzīvi (piemēram, samazina digitālo plaisu skolās, lai nodrošinātu iekļaujošāku izglītību, zaļās enerģijas izmantošanu uzņēmējdarbībā un mājokļu sektorā, pieejamākus veselības aprūpes pakalpojumus). Mediju kampaņas galvenais vēstījums – NextGenerationEU projekti sniedz taustāmus ieguvumus vietējām iedzīvotāju kopienām. Mediju kampaņas stratēģijā ir jāparedz integrēta pieeja, komunikācijas kanālu kombinācija, gan sabiedrisko attiecību risinājumi, gan apmaksāti mediju kanāli – iniciēts saturs plašsaziņas līdzekļos, t.sk. raksti digitālajos plašsaziņas līdzekļos. Kampaņas īstenošanā jāizmanto arī EK pārstāvniecības informācijas kanāli – tīmekļa vietne un sociālie mediji. Kampaņas īstenotājam būs jānodrošina saziņa un sadarbība ar izvēlēto projektu vietējiem varoņiem, jānoorganizē intervijas, augstas kvalitātes fotosesijas un jānodrošina citi audiovizuālie materiāli, kuri atbilst kampaņas mērķim un iecerētajam vēstījumam, un jānodrošina materiālu izvietošana medijos. Kampaņas īstenotājam būs jāizstrādā visi kampaņas sabiedrisko attiecību un reklāmas materiāli atbilstošai saskaņotajai mediju kampaņas stratēģijai. Kampaņas īstenotājām tāpat būs jāapkopo kampaņas kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji.
Services
Planned negotiated procedure for middle/low value contracts
Closed
Unchecked
Best price-quality ratio
92111250
LV006
Additional CPV Supplementary CPV
92111250
79341400
79952000
Conditions for participation
Milestones
17/06/2024 00:00
01/07/2024 00:00
02/07/2024 - 11/07/2024
Lots The call for tenders has no lots.
Notices Nothing found to display.