Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Действие за подкрепа на инициативите „Коперник“ за цифрови умения
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
03/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2018/009
Действие за подкрепа на инициативите „Коперник“ за цифрови умения
EASME желае да сключи поръчка за услуги, за да се подобри развитието на необходимите умения и да се допринесе за растежа на работните места в сектора на пространствените данни (гео-информация), като се предотврати прекъсването в сектора или липсата на потенциална експлоатация; чрез съгласуване на университетските учебни програми с професионалните нужди на индустрията; чрез засилване на ролята на МСП и чрез превръщане на ползата от космическите програми на ЕС и взаимозависимите политики, подпомагащи повишаването на интереса към геопространствените умения; чрез укрепване на образователните и обучителните инструменти и връзката с цифровите умения за големи данни и предприемачески умения за подкрепа на съпътстващите дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/07/2018 00:00
06/09/2018 16:00
07/09/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 125-283840 Обявление за поръчка 03/07/2018 00:00