Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в България
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
06/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2019/797
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в България
Европейският парламент стартира тази процедура с цел възлагане на едногодишен рамков договор за ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и основните онлайн (интернет) медии. Този договор може да бъде подновен до максимум 4 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
92400000
BG
Условия за участие
Вж. тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/08/2019 00:00
N/A
N/A
02/10/2019 18:00
04/10/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 150-368515 Обявление за поръчка 06/08/2019 00:00