Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за приложимост на виртуалната обсерватория за туризма.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
20/05/2011
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENTR/11/88
Проучване за приложимост на виртуалната обсерватория за туризма.
Проучването ще изследва приложимостта на виртуалното място за наблюдение на туризма. То ще включва създаване на надежден актуален набор от данни, обхващащ основните дейности в туристическия сектор, определяне на подходящите показатели, оценяване на съществуващите източници на данни, наличието и надеждността на други данни и предлагане на специфични дейности, които мястото за наблюдение трябва да предприеме, за да попълни евентуални пропуски. Други дейности на мястото за наблюдение ще включват редовно докладване на актуалните разработки и тенденции, анализ на националните политики, отправяне на нови политически предложения, определяне на свързани с политиката документи и предлагане на насоки за бъдещи политически анализи и проучвания. В заключение, проучването ще оцени устойчивостта на мястото за наблюдение и как то може да бъде възложено на подизпълнител, след създаването му и първоначалното му управление от Комисията за период до 3 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/05/2011 00:00
26/08/2011 23:59
26/08/2011 23:59
05/09/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2011/S 97-158341 Обявление за поръчка 20/05/2011 00:00