Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Основно проучване по отношение на опазване на биоразнообразието в рамките на бюд...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
28/05/2011
Краен срок за получаване на оферти:
11/07/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.2/ETU/2011/0035
Основно проучване по отношение на опазване на биоразнообразието в рамките на бюджета на ЕС.
Общата цел на това проучване е да гарантира съгласуваността между прилагането на политиката за опазване на природата и биоразнообразието и другите политики на ЕС. В частност то ще определи средства за „опазване на биоразнообразието“ и ще разработи методологична рамка за предотвратяване на негативното въздействие на мерки, предприети по съответните секторни политики на ЕС, върху целите на биоразнообразието и природата. Резултатът от това проучване ще бъде основата за изготвянето на рамка с политически инструменти, елиминиращи субсидиите от ЕС, които вредят на биоразнообразието и екосистемите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
28/05/2011 00:00
11/07/2011 00:00
11/07/2011 16:00
25/07/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2011/S 103-168012
Обявление за поръчка
28/05/2011 00:00