Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа и научна подкрепа за Комисията относно правителствените и експертните...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
12/06/2012
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.4/ETU/2012/0018
Техническа и научна подкрепа за Комисията относно правителствените и експертните прегледи на проектодокладите на Пети доклад...
Специфичната цел на настоящата поръчка е да се предостави информация на длъжностните лица на ЕК относно правителствените прегледи на ЕК по отношение на Пети доклад за оценка на IPCC чрез оценяване на докладите от гледна точка на политиката, и като се наблегне на съответните раздели на докладите, където може да бъде необходим отговор от страна на ЕК. Да се допринесе за изготвяне на по-точна и подходяща информация в Пети доклад за оценка на IPCC.Необходим е специализиран своевременен преглед на тези доклади, за да се даде възможност на ЕК да направи оценка и коментар на тези дълги и сложни доклади, в рамките на много кратки налични срокове.Общата цел на настоящото действие е да се увеличи максимално въздействието на ЕС в процеса на прегледа, като по този начин се гарантира уместността и прецизността на докладите на IPCC за гражданите на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/06/2012 00:00
N/A
23/07/2012 23:59
03/08/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 110-182024
Обявление за поръчка
12/06/2012 00:00