Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
15.CAT.OP.063 Проучване за приложимост на несмъртоносни възможности (NLC).
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
15/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
02/10/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
15.CAT.OP.063.
15.CAT.OP.063 Проучване за приложимост на несмъртоносни възможности (NLC).
Целта на поръчката е да достави проучване за приложимост за определяне на основния набор възможности от несмъртоносни възможности за ръководените от ЕС операции/мисии по общата политика за сигурност и отбрана както в сухоземни, така и в морски области. Проучването ще очертае изискваните възможности за стандартно звено по отношение на организацията и оборудване, въз основа на наличната информация от EDA и други организации. Проучването трябва също така да предостави указания (краткосрочни, средносрочни и дългосрочни), по-конкретно за обучение и оценяване на полевата и тактическа употреба. Освен това, резултатите от проучването се очаква да предоставят насоки за допълнително общо развитие на възможностите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/08/2015 00:00
N/A
02/10/2015 17:00
05/10/2015 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 157-287585
Обявление за поръчка
15/08/2015 00:00