Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект „Хоризонт Европа“: Експериментално проучване относно завихрянето при хели...
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
27/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
30/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2022.HVP.02
Проект „Хоризонт Европа“: Експериментално проучване относно завихрянето при хеликоптерите (2-ро стартиране)
Завихрянето (VRS) е аеродинамично състояние при хеликоптери, което обикновено се генерира при почти вертикално или вертикално спускане, когато относителната скорост на въздуха нагоре е равна на индуцирания отдолу дебит на главния ротор. Това изследване следва да осигури по-добро разбиране на феномена VRS по отношение на различни видове хеликоптери, аналитичните и симулационните методи за прогнозиране и методите за летателни тестове за неговото определяне. Освен това следва да се посочи ефективността на алтернативни маневри за възстановяване, като тази, предложена от капитан Vuichard.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
380,000.00 EUR
380,000.00 EUR
73000000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
73100000
73300000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/01/2022 00:00
30/03/2022 17:00
31/03/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 019-045189
Обявление за поръчка
27/01/2022 00:00