Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Екип за свързани с оценяване поддържащи услуги.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Дата на публикация в TED:
01/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
Екип за свързани с оценяване поддържащи услуги.
Офертата ще има за цел да се създаде екип за свързани с оценяване поддържащи услуги, който да предоставя техническа и административна подкрепа на ръководителите на задачи на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ в седалището и в делегациите на ЕС за планиране, управление и разпространение/разбиране на оценките на програмите за външна помощ.Екипът за свързани с оценяване поддържащи услуги ще се ръководи от отдела за оценяване на ГД „Международно сътрудничество и развитие“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
01/08/2015 00:00
N/A
28/09/2015 23:59
05/10/2015 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 036-057178
Поправка
20/02/2016 00:00
2015/S 147-269605
Обявление за поръчка
01/08/2015 00:00