Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за EPLO, Европейск...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
22/07/2022
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
COMM/ATH/2022/RP/0051
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за EPLO, Европейска комисия, Представителство в Гърция и ГД REFORM в Атина, Гърция
Услуги по охрана и посрещане/телефонна централа — Гърция:Обособена позиция 1: Информационно бюро на Европейския парламент (EPLO),Обособена позиция 2: Европейска комисия, Представителство в Гърция,Обособена позиция 3: Европейска комисия, ГД REFORM, ГД HOME, ГД ECFIN в Гърция.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Всички лотове
3
Рамково споразумение
960,000.00 EUR
79713000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2022 00:00
28/09/2022 17:00
17/08/2022 18:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обособена позиция 1 – Европейски парламент
Обособена позиция 1 – охрана и посрещане/телефонна централа за Информационното бюро на Европейския парламент (EPLO), 8 Amalias Avenue, 105 57 Athens, ГЪРЦИЯ.
Партида 2
Обособена позиция 2 — Представителство на ЕК в Гърция
Обособена позиция 2 — Охранителни услуги и рецепция/телефонна централа за Представителството на Европейската комисия в Гърция.
Партида 3
Обособена позиция 3 – ГД REFORM, ГД HOME, ГД ECFIN
Услуги по охрана и посрещане/телефонна централа за ГД REFORM, ГД HOME, ГД ECFIN на Европейската комисия в Гърция.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 140-396096
Обявление за поръчка
22/07/2022 00:00