Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проверка, поддръжка и монтаж на оборудване за предпазване от падане
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
08/02/2022
Краен срок:
18/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2022/OP/0287-PIN
Проверка, поддръжка и монтаж на оборудване за предпазване от падане
Поръчката ще позволи периодичната инспекция и корективна поддръжка на системите и устройствата за предпазване от падане на обекта в Испра, за които не се изисква разрешително от производителя (както е определено от стандарт EN 365), монтирането на нови системи и устройства за предпазване от падане и други свързани помощни продукти, в съответствие с действащото законодателство, което не изисква от производителя да извършва поддръжка и периодични проверки.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
500000.00 EUR
500000.00 EUR
50800000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
44212300
35820000
50800000
Условия за участие
Важни събития
08/02/2022 00:00
18/03/2022 04:11
08/03/2022
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 027-067728
Обявление за предварителна информация
08/02/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/IPR/2022/OP/0287
Проверка, поддръжка и монтаж на оборудване за предпазване от падане
Обявление за поръчка