Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10638 – Осигуряване на ИТ услуги, свързани с EUR-Lex-2012
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
09/09/2015
Краен срок за получаване на оферти:
16/12/2015
Статус:
Затворена
Информация
AO 10638.
AO 10638 – Осигуряване на ИТ услуги, свързани с EUR-Lex-2012
Осигуряване на ИТ услуги, свързани с EUR-Lex-2012 http://eur-lex.europa.eu, който предоставя директен безплатен достъп до правото на Европейския съюз. Системата EUR-Lex дава възможност за консултиране с Официалния вестник на Европейския съюз и включва, наред с другото, договорите, законодателството, съдебната практика и законодателните предложения. Тя предлага големи възможности за търсене и нейните документи са на разположение на 24-те официални езика на Европейския съюз.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/09/2015 00:00
30/09/2015 23:59
16/12/2015 23:59
07/10/2015 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 174-315833 Обявление за поръчка 09/09/2015 00:00