Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на брандирани артикули FRONTEX
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
10/03/2022
Краен срок за получаване на оферти:
11/04/2022
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/2021/OP/1096/SK
Предоставяне на брандирани артикули FRONTEX
Целта на рамковия договор е да предостави на Frontex възможност да закупи различни видове и количества на брандирани артикули всеки път, когато възникне необходимост, в съответствие с правилата и условията, описани в тръжната документация. От изпълнителя също така ще се изисква да осигури широка гама от различни услуги, свързани с доставката на брандирани артикули, както е описано в тръжните документи. Тръжната процедура е разделена на следните 2 обособени позиции:— обособена позиция 1: стандартни брандирани артикули,— обособена позиция 2: специални брандирани артикули.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
700000.00 EUR
39294100
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/03/2022 00:00
11/04/2022 12:00
12/04/2022 12:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Стандартни брандирани артикули
Обособена позиция 1 — Стандартните брандирани артикули обхващат персонализирани брандирани артикули, които трябва да бъдат поръчани от FRONTEX редовно през цялата продължителност на договора. Подробен списък на стандартни брандирани артикули е включен в тръжните документи. Рамковият договор ще бъде подписан с един изпълнител.
Партида 2
Специални брандирани артикули
Обособена позиция 2 — Специалните брандирани артикули обхващат нестандартни артикули, които обикновено се използват като подаръци на срещи и събития или като подаръци, предлагани за изразяване на специална признателност. Поръчката ще бъде рамков договор с повторно откриване на конкурс. Тя ще бъде подписана с минимум трима и максимум петима изпълнители.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 049-125917
Обявление за поръчка
10/03/2022 00:00