Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуга в областта на застрахователното посредничество – EMA/2015/30/IS.
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
12/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EMA/2015/30/IS.
Услуга в областта на застрахователното посредничество – EMA/2015/30/IS.
1. Независими професионални услуги и подпомагане в областта на застрахователното посредничество със застрахователно покритие, които да отговарят на изискванията и нуждите на агенцията.2. Сключване и подновяване на застраховки на агенцията с подходящи застрахователи, като по всяко време се гарантира, че такива сключвания са определени по поръчката.3. Текущо управление и администриране на застрахователното покритие на агенцията.4. Сътрудничество с назначен застрахователен консултант на агенцията, който да гарантира, че интересите на агенцията се защитават по подходящ начин.5. Услуги по обработка и управление на искове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/08/2015 00:00
N/A
18/09/2015 12:00
22/09/2015 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 154-283317
Обявление за поръчка
12/08/2015 00:00