Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и монтаж на обзавеждане за сигурност
Възлагащ орган:
European Union Agency for the Space Programme
Дата на публикация в TED:
22/03/2022
Краен срок за получаване на оферти:
02/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
EUSPA/OP/23/21
Доставка и монтаж на обзавеждане за сигурност
Целта на настоящата обществена поръчка ще бъде доставката и монтирането на обзавеждане за сигурност. Доставката на прегради и услуги по поддръжка ще бъдат оценени положително, въпреки че не е задължително.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
44421000
CZ01 / ES3 / FR1 / FRJ / NL
Additional CPV Supplementary CPV
44421300
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/03/2022 00:00
02/05/2022 23:59
04/05/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 057-148117
Обявление за поръчка
22/03/2022 00:00