Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно достъпа до изчерпателни финансови насоки за потребители.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
08/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
FISMA/2015/071/D.
Проучване относно достъпа до изчерпателни финансови насоки за потребители.
Целта на това проучване се състои от две части: първо, идентифициране и проучване на примери на добри практики на финансови насоки и описване на тяхното функциониране, включително на това кой дава насоки, финансиране и бизнес модели; второ, идентифициране на потенциалните стимули, които биха поощрили потребителите да приемат финансови насоки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
08/08/2015 00:00
25/09/2015 23:59
25/09/2015 23:59
05/10/2015 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 152-279501
Обявление за поръчка
08/08/2015 00:00