Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инициатива на ЕИБ за устойчивост — Сърбия — UPFI (Urban Projects Finance Initiat...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
16/02/2022
Краен срок за получаване на оферти:
25/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
AA-010463-001
Инициатива на ЕИБ за устойчивост — Сърбия — UPFI (Urban Projects Finance Initiative) — Подготовка на проект за техническа помощ за градска мобилност и възстановяване на железопътни коридори в Ниш (Сърбия)
Целта на заданието е да се предостави рамка за планиране за инвестиции в мобилност и транспорт в Ниш (Сърбия) и за повторното използване и възстановяване на градския железопътен коридор. Трябва да бъде разработен план за устойчива градска мобилност и да бъде определена програма от приоритетни инвестиции, с оглед финансиране от ЕИБ. Прогнозният период за изпълнение на поръчката е 15 месеца. От доставчика на услуги се очаква да мобилизира двама старши експерти, специализирани в областта на планирането на транспорта и градското планиране, както и други точни ad hoc експертни познания в краткосрочен план.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
499,999.00 EUR
499,999.00 EUR
71356200
RS
Важни събития
16/02/2022 00:00
25/03/2022 12:00
25/03/2022 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 033-083401
Обявление за поръчка
16/02/2022 00:00