Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ENTR/G5 – проучване относно специфичните нужди от информация за съдържанието на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
10/08/2012
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
193/PP/ENT/IMA/13/11101.
ENTR/G5 – проучване относно специфичните нужди от информация за съдържанието на опасни вещества в строителните продукти.
Целта на проучването е да изясни и анализира наличието на специфични нужди от информация за съдържанието на опасни вещества в строителните продукти. Очаква се резултатите от настоящото проучване да послужат за основа за последващо оценяване, извършено от Комисията в съответствие с член 67, параграф 1 от Регламента относно строителните продукти (305/2011/ЕС; CPR), което да позволи предвиденото разглеждане в тази разпоредба и представянето на доклад за това на Европейския парламент и на Съвета в рамките на крайния срок, изложен в същата разпоредба.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
10/08/2012 00:00
28/09/2012 23:59
N/A
N/A
28/09/2012 23:59
05/10/2012 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 153-254858 Обявление за поръчка 10/08/2012 00:00