Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организиране на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството, Седми...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
19/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2015/013.
Организиране на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството, Седмицата на МСП и Асамблеята за МСП за годините 2016-2017.
EASME желае да сключи договор за услуги за предоставянето на услуги, свързани с:1. организиране на конференции за годишната конференция за SBA, наречена Асамблея за МСП, организирани обикновено през втората половина на всяка година в сътрудничество с председателството на Съвета за този период;2. организиране на функция на секретариат за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството, схемата на годишните награди, организирани от 2006 г. насам, за награждаване на високи постижения в насърчаването на предприемаческата дейност;3. организиране на функция на секретариат за Седмицата на МСП, законодателна рамка за стотици дейности за популяризиране, свързани с МСП, на равнище ЕС, държавите-членки и извън тях.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
19/08/2015 00:00
N/A
30/09/2015 23:59
07/10/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 178-322633 Поправка 15/09/2015 00:00
2015/S 159-291566 Обявление за поръчка 19/08/2015 00:00