Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при управлението на програмата ...
Възлагащ орган:
European Investment Fund
Дата на публикация в TED:
18/02/2022
Краен срок за получаване на оферти:
18/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
2022-CE-CSD-001
Предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при управлението на програмата за цифрова трансформация на ЕИФ
ЕИФ стартира тази процедура за обществена поръчка за консултантски услуги за осигуряване на подкрепа по управление на програмата за програмата за цифрова трансформация на ЕИФ (DTP). ЕИФ провежда четиригодишна програма за цифрова трансформация на базата на новата стратегия за цифрови данни и данни (DDS) на ЕИФ, която цели да подкрепи предоставянето на нова визия ЕИФ — ЕИФ 4.0. С цел ефективно изпълнение на DTP, ЕИФ търси външни съвети и експертни познания за подкрепа на управлението на програма, от мобилизиране до предоставяне, през цялата продължителност на програмата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
10,000,000.00 EUR
10,000,000.00 EUR
72224000
LU0
Важни събития
18/02/2022 00:00
18/03/2022 23:59
21/03/2022 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 035-086312
Обявление за поръчка
18/02/2022 00:00