Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Продължаване на работата на Коалицията на EU4Ocean
Възлагащ орган:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Дата на публикация в TED:
08/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
01/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
CINEA/2022/OP/0009
Продължаване на работата на Коалицията на EU4Ocean
Целта на поръчката е да се осигури непрекъснатост на текущата коалиция EU4Ocean, стартирана през 2020 г. за подпомагане на океаните в Европа, чрез:— осигуряване на продължаване на текущите дейности;— консолидиране на вече извършената работа, гарантиране на наследствеността на дейностите, подобряване на сътрудничеството с подходящи международни организации, активни за океаните;— увеличаване на информираността на партньорите и доразвиването съответно на мрежите, включително развитието на бизнеса и промишлеността, подобряването и поддържането на съответната интернет страница.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
2,505,000.00 EUR
2,505,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79952000
79000000
79410000
Условия за участие
Не е приложимо.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/04/2022 00:00
01/06/2022 15:00
03/06/2022 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 094-258217
Поправка
16/05/2022 00:00
2022/S 070-181892
Обявление за поръчка
08/04/2022 00:00