Данни на покана за участие в търг

Corrigendum of the Invitation to tender has been published. Please consult the Document library section. The time limit for receipt of tenders: 08/09/2022.
Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на ЕС в Либия
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
08/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
08/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELLBYT/2022/CPN/0008
Охранителни услуги за Делегацията на ЕС в Либия
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, лична охрана „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/libya/area/jobs-funds_en
Най-добро съотношение качество/цена
20,500,000.00 EUR
20,500,000.00 EUR
79710000
LY
Additional CPV Supplementary CPV
79710000
Условия за участие
Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/04/2022 00:00
08/09/2022 16:00
10/05/2022 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 070-181909
Обявление за поръчка
08/04/2022 00:00