Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности по метода „тайно пазаруване“ в областта на застрахователните услуги и п...
Възлагащ орган:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Дата на публикация в TED:
22/11/2022
Краен срок за получаване на оферти:
12/01/2023
Статус:
Затворена
Информация
EIOPA-OP-142-2022
Дейности по метода „тайно пазаруване“ в областта на застрахователните услуги и професионалното пенсионно осигуряване
Да осигури, при поискване, предоставяне на дейности по метода „тайно пазаруване“ в областта на финансовите услуги в рамките на компетентността на EIOPA в Европейския съюз и в държавите от Европейското икономическо пространство.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
1,656,000.00 EUR
1,656,000.00 EUR
79310000
DE712
Additional CPV Supplementary CPV
79311000
79300000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/11/2022 00:00
12/01/2023 23:59
13/01/2023 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 228-654203
Поправка
25/11/2022 00:00
2022/S 225-647373
Обявление за поръчка
22/11/2022 00:00