Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготовка на проби и транспортиране в контекста на дейността за сравнително тес...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
21/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
02/10/2015
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2015/I.3/0024/OC.
Подготовка на проби и транспортиране в контекста на дейността за сравнително тестване по силата на Регламент (ЕО) 882/2004 на...
Възлагане на дейности на външни изпълнители на етапа на подготовка на пробите и транспортирането им до ангажираните лаборатории в контекста на кръговете на сравнително изпитване, организирани от РЛЕС ГМХФ в рамките на мандата на Регламент (ЕО) 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
21/08/2015 00:00
N/A
02/10/2015 23:59
07/10/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 213-387532
Поправка
04/11/2015 00:00
2015/S 161-294316
Обявление за поръчка
21/08/2015 00:00