Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на тонери и консумативи за печатни устройства UCA 21/066
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
10/03/2022
Краен срок за получаване на оферти:
11/04/2022
Статус:
Затворена
Информация
UCA 21/066
Доставка на тонери и консумативи за печатни устройства UCA 21/066
Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз (GSC) стартира покана за участие в търг за доставка на тонери и други консумативи за печатни устройства.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Най-ниска цена
30125100
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
30192320
30125110
30125120
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/03/2022 00:00
11/04/2022 14:00
12/04/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 049-125923
Обявление за поръчка
10/03/2022 00:00