Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на услуги за доставяне на документи.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
13/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
»OC/EFSA/AMU-library/2015/01 — Indkøb af dokumentlevering«.
Закупуване на услуги за доставяне на документи.
— Осигуряване на широк обхват от публикувани документи, свързани основно с научни области (научни, технически и медицински теми – STM) с по-малко число, свързани с правни въпроси/въпроси на ИТ/въпроси относно управлението. Документите могат да бъдат: статии (от широк спектър на академични списания, включително сканирани документи от източници, които съществуват единствено на твърд носител) и глави от книги в публикувана литература; статии и глави от книги от редки издатели, неофициална литература като научни и технически доклади; бюлетини; дисертации; профили на токсичността Bibra; документи ISO, UN-ISO, UNI-EN-ISO. Тези документи трябва да се предоставят в електронен формат; PDF е предпочитаният формат.— Осигуряване на уеб базиран интерфейс (хостван от сървъра на доставчика), до който научният персонал на ЕОБХ (повече или по-малко от 250) може да получи достъп като използва личен профил, за да преглежда библиографската бази данни на доставчика (свързана с интернет страници и бази данни) и да поръчва статии.— Високо ниво на обслужване на клиенти, за да се подпомогне ЕОБХ с административните и техническите въпроси.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
13/08/2015 00:00
N/A
21/09/2015 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 155-285179 Обявление за поръчка 13/08/2015 00:00