Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Конференция на Евростат относно социалната статистика.
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
01/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
12/11/2015
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/F/2015/033.
Конференция на Евростат относно социалната статистика.
Организиране на международна конференция – Конференция на Евростат 2016 относно социалната статистика: „Към по-гъвкава социална статистика“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
01/10/2015 00:00
03/11/2015 23:59
12/11/2015 23:59
23/11/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 232-421018
Поправка
01/12/2015 00:00
2015/S 190-343750
Обявление за поръчка
01/10/2015 00:00