Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по управление на складове, постоянна инвентаризация, прем...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
15/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
AO/009/21
Предоставяне на услуги по управление на складове, постоянна инвентаризация, преместване и обща инвентаризация за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Настоящата покана за участие в търг обхваща услугите по управление на складове, постоянна инвентаризация, преместване и обща инвентаризация, които ще се извършват основно в сградите, заемани от EUIPO в Аликанте и нейния комплекс. Също така, по изключение, EUIPO може да поиска преместване до/от всяко друго място по света. Както и в офисите на Брюксел и Люксембург, EUIPO понастоящем има служители за разработване на проекти за сътрудничество в Аржентина, Камерун, Зимбабве, Тайланд и Китай. В тръжната процедура са определени две обособени позиции, като оферентите могат да подадат офертите си за едната или за двете обособени позиции. — Обособена позиция 1: услуга за управление на склад, непрекъснато инвентаризиране и преместване; — Обособена позиция 2: услуга за обща инвентаризация. Задачите, включени във всяка обособена позиция, са описани в Приложение II.1) — Работна методология, съответстваща на всяка обособена позиция.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
1,366,000.00 EUR
79991000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
18/05/2022 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуга за управление на склад, непрекъснато инвентаризиране и преместване
Обособена позиция 1: услуга за управление на склад, непрекъснато инвентаризиране и преместване. Включително предоставянето на следните услуги: 1. ежедневни задачи: 1. физическо получаване на стоки и предмети, придобити от EUIPO; 2. административно получаване на стоки и предмети, придобити от EUIPO; 3. физическо получаване на стоки и предмети, които не са придобити от EUIPO; 4. етикетиране на инвентаризираните предмети; 5. осигуряване на материали: съхранение или директна доставка; 6. управление на складовете на EUIPO. Реорганизация на същите. Организация на разпространение на предметите; 7. контрол на наличностите; 8. повторно етикетиране на инвентаризираните предмети; 9. подготовка и организиране на материала за предоставянето му; 10. доставка на инвентаризирани/неинвентаризирани предмети от складовете на EUIPO до крайното им местоназначение в сградите (UT); 11. прехвърляне между различни местоположения в рамките на сградите (UT) на инвентаризирани/неинвентаризирани предмети; 12. сглобяване, монтиране, свързване и ергономичност на оборудването, необходимо за работна станция в EUIPO; 13. прехвърляне на предмети от EUIPO до местоживеенето на работниците от разстояние; 14. (*) сглобяване, монтиране, свързване и ергономичност на оборудването, необходимо за работна станция в в жилището на структурните работници от разстояние; 15. възстановяване на предмети, които вече се използват в EUIPO и които трябва да се съхраняват отново, включително прехвърлянето от жилищата на работниците от разстояние; 16. отчитане на място за актуализиране на UT/склада на инвентаризираните предмети при доставки, прехвърляния и възстановявания (информационна система IWMS); 17. записване и актуализиране на UT на предметите, доставени във и извън сградите (ИТ система SAP/IWMS); 18. проследяване, постоянна проверка и актуализиране на UT на предметите, доставени в сградите (ИТ система на SAP/IWMS); ...
Партида 2
Услуга за обща инвентаризация
EUIPO, като част от своите финансови задължения по отношение на управлението на своите дълготрайни активи, трябва периодично да изпълнява физическа инвентаризация на своето ИТ оборудване (ИТ) и обзавеждане (О). Предвижда се по време на срока на валидност на рамковия договор, който е предмет на настоящата тръжна процедура, всяка година да се организира глобална физическа инвентаризация на инвентаризираното ИТ и О на EUIPO, разположени във всички офиси на централата в Аликанте, както и дистанционна проверка на тези инвентаризирани предмети на EUIPO, разположени на множество места, които не могат да бъдат физически регистрирани на място чрез мобилни устройства, поради което ще бъдат проверени дистанционно. Такъв е случаят с наетите сгради и жилищата на служителите. Освен това EUIPO може да поиска цялостно преетикетиране на всички предмети (О и/или ИТ) и в този случай ще определи годината, в която смята за необходимо да изпълни тази задача. По принцип това се предвижда за първата година.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 087-234652
Поправка
04/05/2022 00:00
2022/S 075-197211
Обявление за поръчка
15/04/2022 00:00