Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
TIMS нажежаеми жички
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
15/03/2022
Краен срок:
31/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2022/OP/0710-PIN
TIMS нажежаеми жички
TIMS нажежаеми жички и плаки за екстракция са необходими за анализи, направени от масспектрометрия на термична йонизация, за различни проекти в рамките на JRC-G.2/METRO, например измервания на проби от HEU за ГД „Енергетика“, измервания за Urenco, измервания за LSD spike IRMM-1027x,y,z и IRMM-046d смеси. Директна поръчка с подходящо дружество-доставчик е предвидена за 300 кутии зонови рафинирани Re двойни нагреваеми жички (15 жички във всяка, възможно алтернативно опаковане) и 150 кутии от необходимите плаки за екстракция (15 броя в кутия, алтернативно опаковане е възможно).
Доставки
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
80,000.00 EUR
80,000.00 EUR
38000000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38000000
Условия за участие
Важни събития
15/03/2022 00:00
31/03/2022 04:05
01/04/2022
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 052-134212
Обявление за предварителна информация
15/03/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/GEE/2022/OP/0710
TIMS нажежаеми жички
Обявление за поръчка