Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FL/LEG22-02ES
Възлагащ орган:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Дата на публикация в TED:
01/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
FL/LEG22-02ES
FL/LEG22-02ES
Предметът на тази покана за участие в търг е сключване на многостранни рамкови договори за преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски и френски на испански език, свързани с дейността на различни органи и институции на Европейския съюз, за които Центърът за преводи предоставя преводачески и други езикови услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Рамково споразумение
280,000.00 EUR
79530000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/04/2022 00:00
16/05/2022 09:59
17/05/2022 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на испански език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на испански език.
Партида 2
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от френски на испански език.
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от френски на испански език.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 065-167470
Обявление за поръчка
01/04/2022 00:00