Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Експертно управление на данни за молекулярно типизиране на листерия.
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
08/09/2015
Краен срок за получаване на оферти:
13/10/2015
Статус:
Затворена
Информация
OJ/24/08/2015-PROC/2015/024.
Експертно управление на данни за молекулярно типизиране на листерия.
Целта на този рамков договор е предоставянето на услуги за поддържане на данни за листерия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
08/09/2015 00:00
N/A
13/10/2015 16:30
21/10/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 189-341952
Поправка
30/09/2015 00:00
2015/S 173-314090
Обявление за поръчка
08/09/2015 00:00