Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за нежилищна собственост, услуги по представляване и подпом...
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
26/09/2015
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EMA/2015/48/IS.
Консултантски услуги за нежилищна собственост, услуги по представляване и подпомагане на клиента, свързано със собствеността и...
Специализирана помощ от консултант по имуществото със значителен опит и познания относно пазара за недвижими имоти за нежилищна собственост в зоната на Canary Wharf в Лондон, за да действа от името на агенцията и/или да консултира агенцията по имуществени въпроси, да предостави услуги по представляване на клиента по отношение на проекти по обзавеждане или подобни проекти, свързани с недвижими имоти, за да участва като ефективна връзка между агенцията и изпълнителите на обзавеждането и свързаните услуги, или пряко или чрез назначаване на подизпълнители, както и когато е необходимо.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
26/09/2015 00:00
N/A
04/11/2015 12:00
09/11/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 187-337653
Обявление за поръчка
26/09/2015 00:00