Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по охрана и посрещане.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
15/09/2015
Краен срок за получаване на оферти:
25/11/2015
Статус:
Затворена
Информация
2015/EJ/10/PO.
Услуги по охрана и посрещане.
Евроюст се нуждае от услугите на опитен доставчик на охранителни услуги за осигуряването на услуги по охрана, прием и други свързани услуги в нейните помещения в Хага.Оферентът трябва да предостави следните услуги, свързани със сигурността и безопасността:а) физическа охрана за помещенията, сградите, персонала и информацията на Евроюст;б) реагиране при извънредни ситуации при всякакви инциденти, бедствия/злополуки, свързани със сигурността и безопасността;в) вътрешни/външни срещи и мероприятия, включително изискваните услуги извън Нидерландия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/09/2015 00:00
N/A
25/11/2015 23:59
30/11/2015 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 207-374737
Поправка
24/10/2015 00:00
2015/S 178-322635
Обявление за поръчка
15/09/2015 00:00