Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на транспортни услуги и доставка на превозни средства
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
07/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
AO/006/21
Осигуряване на транспортни услуги и доставка на превозни средства
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (наричана по-нататък „EUIPO“) възнамерява да възложи 2 каскадни рамкови договора за всяка от следните обособени позиции на процедурата за обществена поръчка.Обособена позиция 1: Предоставяне на транспортни услуги.Обособена позиция 2: Доставка на превозни средства за наем без шофьори и лизинг на превозни средства.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Рамково споразумение
60100000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
17/05/2022 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на транспортни услуги
Изпълнителят трябва да предостави следните услуги:1. Шофьорски услуги със и без превозни средства от изпълнителя (редовен транспорт с автобус, транспорт на хора, документи или малки обеми);2. Услуги, свързани с използването на превозни средства на EUIPO (управление на карти за гориво и електронни карти за таксуване (VIA-T), управление на поддръжката и предоставяне на консумативи по изключение);3. Управление на трафика на превозни средства (услуга на шофьор и помощни превозни средства);4. Административни задачи, свързани с поръчката (при изключителни обстоятелства).
Партида 2
Доставка на превозни средства за наем без шофьори и лизинг на превозни средства
По време на срока на рамковия договор, изпълнителят трябва да достави:— превозни средства за наем без шофьори,— лизинг на превозни средства.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 069-181806
Обявление за поръчка
07/04/2022 00:00