Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в държавата Кувейт
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
16/06/2022
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2022
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELKWTK/2022/CPN/0019
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в държавата Кувейт
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eeas.europa.eu/eeas/tenders_en?s=123
Най-добро съотношение качество/цена
1,250,000.00 EUR
1,250,000.00 EUR
79710000
KW
Additional CPV Supplementary CPV
79710000
Условия за участие
Направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/06/2022 00:00
03/10/2022 16:00
18/07/2022 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 115-323064
Обявление за поръчка
16/06/2022 00:00