Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги в подкрепа на безопасността в JRC-Геел
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
08/04/2022
Краен срок:
10/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2022/OP/0959-PIN
Предоставяне на услуги в подкрепа на безопасността в JRC-Геел
В контекста на задълженията, дефинирани в белгийския кралски декрет от 20.7.2001 г., излагащ общия регламент за защита на обществото, работниците и средата срещу опасности от йонизиращо лъчение (ARBIS), JRC-Геел желае да получи услуги от специализирано дружество в подкрепа на защитата от радиация. Тези услуги ще подкрепят правния контрол, извършван от Службата за здравна физика на JRC-Геел, и са съществени за работата на ядрените съоръжения на обекта.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
1,700,500.00 EUR
1,700,500.00 EUR
90721600
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
98113100
79417000
90721600
Условия за участие
Важни събития
08/04/2022 00:00
10/05/2022 00:01
10/05/2022
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 070-181912
Обявление за предварителна информация
08/04/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/GEE/2022/OP/0959
Предоставяне на услуги в подкрепа на безопасността в JRC-Геел
Обявление за поръчка