Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за контрол на спазването на здравните правила относно производството и ра...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
14/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
10/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
UCA 22/001
Услуги за контрол на спазването на здравните правила относно производството и разпространението на храни и напитки в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел и за Съветите в Люксембург
Предоставянето на услуги по одит, за да се оцени спазването на задълженията относно безопасността на храните, по-конкретно съответствието и прилагането на добрите практики за хигиена и самоконтрол. Тези одити се основават на посещения на регулярни интервали на всички кухненски съоръжения, ресторанти, кафенета и питейни заведения, за хранителни продукти в сградите, където Генералният секретариат на Съвета на ЕС организира кетъринг услугите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Най-ниска цена
90721300
LU / BE1
Additional CPV Supplementary CPV
55300000
90721300
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/04/2022 00:00
10/06/2022 17:00
15/06/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 074-197123
Обявление за поръчка
14/04/2022 00:00