Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по преместване
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
13/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2022/03
Осигуряване на услуги по преместване
Целта на този търг е да се сключи рамков договор за услуги с до 3-ма оференти в каскаден ред. Изпълнителите трябва да предоставят на ЕОБХ услуги по преместване в град Парма, обхващащи широк спектър от задачи, както е посочено в тръжните документи, като: търсене на настаняване, административни услуги, търсене на училища, подкрепа за семейно интегриране и бюро за помощ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Най-добро съотношение качество/цена
140000.00 EUR
140000.00 EUR
70311000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/04/2022 00:00
16/05/2022 14:30
17/05/2022 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 073-193867
Обявление за поръчка
13/04/2022 00:00