Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преглед на публикуваните данни относно излагането на пестициди за живущите и стр...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
29/09/2015
Краен срок за получаване на оферти:
03/11/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OC/EFSA/PRAS/2015/05 (Pesticides for residents and bystanders)
Преглед на публикуваните данни относно излагането на пестициди за живущите и страничните лица и за оценка на риска за околната...
Целта на това задание е да се съберат всички публикувани данни през последните 25 години (от 1.1.1990 г. нататък) относно:— излагането на живущите и страничните лица на пестициди, включително референции на ръководния документ на ЕОБХ, направени при публични консултации и събирането и анализа на данни, изготвени и предоставени на международни организации (например EPA на САЩ),— ежедневни концентрации във въздуха на вещества на основата на налягането на парите,— дериватни стойности от поставяне чрез въздушно пръскане, поставяне на семена и на гранули чрез събиране и анализ на публикувани документи и други данни, достъпни посредством например неофициалната литература,— листен остатък с ниска лепливост (DFR) чрез събиране и анализ на публикувани документи и други данни, достъпни посредством например неофициалната литература.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
29/09/2015 00:00
N/A
03/11/2015 23:59
03/11/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 202-365031
Поправка
17/10/2015 00:00
2015/S 188-340263
Обявление за поръчка
29/09/2015 00:00