Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ИТ консултантски услуги в областта на развитието, управлението и функционирането...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
31/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
11/12/2015
Статус:
Затворена
Информация
EEA/IDM/15/016.
ИТ консултантски услуги в областта на развитието, управлението и функционирането на поток от пространствени данни.
ЕАОС, като водещ възлагащ орган за целите на тази междуинституционална покана за участие в търг, желае да сключи договор с 1 изпълнител, който ще помогне на нея и на Европейската комисия (в частност ГД „Околна среда“), като участващ възлагащ орган, като осигури ИТ услуги и подкрепа за развитието и функционирането на различни потоци от пространствени и таблични данни и предостави практическо обучение относно използваните софтуерни пакети.ЕАОС е отговорна за развитието, въвеждането и функционирането на редица потоци от пространствени и таблични данни, в които държавите съобщават данни на ЕАОС. Когато данните са успешно предадени на ЕАОС, данните се обработват в различни стъпки и нива и евентуално се разпространяват за по-нататъшна употреба.Европейската комисия (в частност с ГД „Околна среда“) може да изисква услуги по този рамков договор, когато се използва инфраструктурата на ЕАОС за обработка и пренос на данни. Тази дейност винаги ще бъде в тясно сътрудничество с техническия персонал на ЕАОС, за да се осигури съгласуваност, прозрачност и техническото съответствие на изпълнението.За повече подробности вж. раздели 7 и 8 от тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
31/10/2015 00:00
N/A
11/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 212-383990
Обявление за поръчка
31/10/2015 00:00