Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Открита поръчка за възлагане на рамков договор за предоставяне на консултантски ...
Възлагащ орган:
Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU)
Дата на публикация в TED:
10/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
01/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
CAJU.2022.OP.01
Открита поръчка за възлагане на рамков договор за предоставяне на консултантски услуги в оперативната подкрепа
Настоящата покана за представяне на оферти има за цел сключването на единичен рамков договор за услуги по всяка обособена позиция с икономически оператори, които да извършват консултантски услуги с цел подпомагане на възлагащия орган при изпълнението на програмата за чисто въздухоплаване чрез експерти в рамките на мрежата и извън нея.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
3
Рамково споразумение
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
5,600,000.00 EUR
73200000
Условия за участие
— Обособена позиция 1 — Инженерна консултация;— Обособена позиция 2 — Правна консултация;— Обособена позиция 3 — Консултации по финансиране, одит и управление на качеството.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/05/2022 00:00
01/07/2022 15:00
05/07/2022 09:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Подкрепа за безвъзмездни средства, програми и техническо управление
Предметът на тази тръжна процедура е да се възложи единичен рамков договор за предоставяне на консултантски услуги в оперативната подкрепа за безвъзмездни средства, програми и техническо управление.
Партида 2
Правна консултация и помощ
Предметът на тази тръжна процедура е да се възложи единичен рамков договор за предоставяне на консултантски услуги в оперативната подкрепа за управлението на разнообразни правни задачи.
Партида 3
Финанси, одит и управление на качеството
Предметът на тази тръжна процедура е да се възложи единичен рамков договор за предоставяне на консултантски услуги за оперативната подкрепа при финансиране, одит и управление на качеството.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 112-314125
Поправка
13/06/2022 00:00
2022/S 090-246309
Обявление за поръчка
10/05/2022 00:00