Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги, свързани с разработване на политика и оценяване на изп...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
03/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
16/11/2015
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Рамков договор за услуги, свързани с разработване на политика и оценяване на изпълнението на законодателството относно...
Общата цел на рамковия договор ще бъде да подпомогне Комисията при:1. анализиране, оценяване и обобщаване на информация, предоставена от държавите-членки относно прилагането на съществуващото законодателство на ЕС и политиката по отношение на промишлените емисии, промишлените инциденти и живака;2. оценяване и преразглеждане на (части от) съществуващото законодателство и оценяване на ефектите и екологичните, икономическите и социалните въздействия на съществуващи и нови политика и законодателство. Това изрично включва оценяване на ползите и финансовите последствия от (части от) законодателството или политиката;3. разработване на нови политика както и когато се изисква;4. секторно профилиране.Това включва събиране и анализ на (големи) набори от данни, анализ на доклади (за изпълнение), представени от държавите-членки, оценка на настоящи и бъдещи политики, идентифициране на възможностите за управление на европейско, национално, регионално или местно ниво, включително оценка на тяхната ефективност, разходи и ползи и средства за изпълнение. Тя също така включва обобщаване и разпространяване на резултатите по ясен и стегнат начин, който е подходящ за информиране на политиците, както и по-широката техническа и нетехническа аудитория.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/10/2015 00:00
N/A
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 192-346514
Обявление за поръчка
03/10/2015 00:00