Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на питейна вода за EUAA в Малта
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
06/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
08/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
EUAA/2022/015
Осигуряване на питейна вода за EUAA в Малта
Открита покана за участие в търг за сключване на единичен рамков договор за осигуряване на питейна вода за EUAA в Малта.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.euaa.europa.eu/about-us/procurement
Най-ниска цена
210000.00 EUR
210000.00 EUR
15981000
MT
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/05/2022 00:00
08/06/2022 17:00
09/06/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 102-281560
Поправка
27/05/2022 00:00
2022/S 089-238454
Обявление за поръчка
06/05/2022 00:00