Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за събиране, транспортиране, прехвърляне, сортиране и изхвърляне на твърд...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
03/05/2022
Краен срок:
31/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2022/OP/0641-PIN
Услуги за събиране, транспортиране, прехвърляне, сортиране и изхвърляне на твърди отпадъци, подобни на битови и санитарни/болнични отпадъци, които се генерират при обекта на Съвместния изследователски център в Испра (VA) и прилежащите...
Съвместният изследователски център генерира много видове специални отпадъци, опасни и неопасни, посочени по-долу, в резултат на изследователските и спомагателните дейности, които се осъществяват в помещенията — дейности по поддръжка, строителство, механични работилници, офиси, столови, кафенета, клуб за социални дейности, външни жилища, детски градини, клинични лаборатории и др. — и които трябва да се управляват, местят и изхвърлят.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
900,000.00 EUR
900,000.00 EUR
90500000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
90500000
Условия за участие
Важни събития
03/05/2022 00:00
31/05/2022 04:05
30/05/2022
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 086-231543
Обявление за предварителна информация
03/05/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/IPR/2022/OP/0641
Услуги за събиране и управление на твърди отпадъци, подобни на битови и санитарн...
Обявление за поръчка