Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
15.CAT.OP.120 Анализ на рентабилността за „среда на множествено криптиране“.
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
21/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
30/11/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
15.CAT.OP.120.
15.CAT.OP.120 Анализ на рентабилността за „среда на множествено криптиране“.
Бъдещият анализ на рентабилността има за цел да анализира последиците за внедряването на „среда на множествено криптиране“ за операции на ОПСО (общата политика за сигурност и отбрана), като по този начин се дава възможност на множество домейни, свързани със сигурността, да обменят безопасно информация. Анализът на рентабилността ще отчита аспекти, установени в общото проучване с цел да се предложат възможности за безопасен обмен на информация между действащите лица на Общата политика за сигурност и отбрана в „среда на множествено криптиране“, като се заема също и с мултидисциплинарните аспекти на стопанската дейност. Такава среда има висок приоритет както от гледна точка на сигурността на доставките, така и по отношение на иновациите.Дадена „среда на множествено криптиране“ може да бъде описана като оперативни условия, при които множество и разнородни домейни, свързани със сигурността взаимодействат и работят с необходимостта от обмен на информация. Сложността се дължи на факта, че могат да съществуват различни нива на класифициране на информационната сигурност и следователно във всеки домейн са въведени различни механизми за сигурност. Управлението на криптирането е от решаващо значение за запазването на ефективността, стабилността и устойчивостта на телекомуникационните и информационни системи на ОПСО.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
21/10/2015 00:00
N/A
30/11/2015 17:00
01/12/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 204-369567
Обявление за поръчка
21/10/2015 00:00